РУС БЕЛ ENG

Расписание уроков

 

 

I «А»

д/с №35

I «Б»

кабинет 2.2

I «В» кабинет 1.2

II «А»

кабинет 2.1

II «Б»

кабинет 1.1

II «В»

кабинет 3.3

ПОНЕДЕЛЬ-НИК

1

Чел.и мир

Фк и зд.

Фк и зд.

Бел.мова

Бел.мова

Бел.мова

2

Фк и зд.

Математика

Математика

ЧЗС

Математика

ЧЗС

3

Математика

Чел.и мир

Чел.и мир

Математика

ЧЗС

Математика

4

ИЗО

ИЗО

ИЗО

Чел.и мир

Чел.и мир

Чел.и мир

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

1

Обуч.гр.(чт)

Обуч.гр.(чт)

Обуч.гр.(чт)

Русск. язык

Русск. язык

Лит.чтение

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Фк и зд.

Математика

3

Обуч.гр. (письмо)

Обуч.гр. (письмо)

Обуч.гр. (письмо)

Фк и зд.

Математика

 

Русск. язык

4

 

 

 

Лит.чтение

Лит.чтение

Фк и зд.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА

1

Обуч.гр.(чт)

Обуч.гр.(чт)

Обуч.гр.(чт)

Літ.чытанне

Літ.чытанне

Літ.чытанне

2

Математика

Фк и зд.

Математика

Бел.мова

Бел.мова

Бел.мова

3

Фк и зд.

Математика

Фк и зд.

Математика

Математика

Математика

4

Обуч.гр. (письмо)

Обуч.гр. (письмо)

Обуч.гр. (письмо)

Труд.обуч.

Труд.обуч.

Труд.обуч.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ

1

ИЗО

ИЗО

Труд.обуч.

Лит.чтение

Русск. язык

Русск. язык

2

Математика

Обуч.гр.(чт)

Математика

Русск. язык

Математика

Музыка

3

Обуч.гр.(чт)

Математика

Обуч.гр.(чт)

Математика

Музыка

Математика

4

Труд.обуч.

Труд.обуч.

ИЗО

Музыка

Лит.чтение

Лит.чтение

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА

1

Музыка

Обуч.гр. (письмо)

Бел.мова

Фк и зд.

Літ.чытанне

Літ.чытанне

2

Обуч.гр. (письмо)

Музыка

ЧЗС

Бел.мова

ИЗО

Бел.мова

3

ЧЗС

ЧЗС

Музыка

Літ.чытанне

Бел. мова

ИЗО

4

Бел.мова

Бел.мова

Обуч.гр. (письмо)

ИЗО

ОБЖ

Фк и зд.

5

 

 

 

ОБЖ

Фк и зд.

ОБЖ

 

 

Павлова

Т.Н.

Медведская

Н.В.

Райчёнок И.А.

Гречишко

И.М.

Другакова

Л.В.

Архиреева О.В.

 

 

III «А»

кабинет 3.2

III «Б»

кабинет 1.3

III «В»

кабинет 3.4

IV «А»

кабинет 3.2

IV «Б»

кабинет 3.1

IV «В»

кабинет 2.3

1

Ин. язык

Літ.чытанне

Літ.чытанне

Літ.чытанне

Лит.чтение

Літ.чытанне

2

Бел. мова

Бел. мова

Ин. язык

Математика

Математика

Ин. язык

3

Музыка

Ин. язык

Бел. мова

Ин. язык

Фк и зд.

Бел. мова

4

Літ.чытанне

Фк и зд.

Музыка

Труд. обуч.

Бел. мова

Фк и зд.

5

Фк и зд.

Музыка

Труд. обуч.

Фк и зд.

Труд. обуч.

Труд. обуч.

 

 

 

 

 

 

 

1

Бел.мова

Лит.чтение

ИЗО

Русск. язык

Русск. язык

Лит.чтение

2

ИЗО

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3

Математика

ИЗО

Бел. мова

Бел. мова

ИЗО

Русск. язык

4

Літ.чытанне

Бел. мова

Ин. язык

ОБЖ

Ин. язык

ИЗО

5

Чел. и мир

Чел. и мир

Фк и зд.

ИЗО

ОБЖ

Чел.и мир

 

 

 

 

 

 

 

1

Русск. язык

Русск. язык

Лит.чтение

Бел. мова

Бел. мова

Бел. мова

2

Математика

Математика

Русск. язык

Математика

Фк и зд.

Ин. язык

3

Ин. язык

Ин. язык

Математика

Ин. язык

Математика

Фк и зд.

4

Фк и зд.

Лит.чтение

Літ.чытанне

Фк и зд.

Русск. язык

Математика

5

Лит.чтение

Фк и зд.

ОБЖ

Лит.чтение

Літ.чытанне

Лит.чтение

 

 

 

 

 

 

 

1

Русск. язык

Бел.мова

Русск. язык

Чел.и мир

Лит.чтение

Русск. язык

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3

Ин. язык

Літ.чытанне

ЧЗС

Русск. язык

Ин. язык

Музыка

4

ЧЗС

ОБЖ

Ин. язык

Музыка

Чел.и мир

Літ.чытанне

5

ОБЖ

Труд. обуч.

Чел. и мир

Літ.чытанне

Музыка

ОБЖ

 

 

 

 

 

 

 

1

Лит.чтение

Ин. язык

Бел. мова

Бел. мова

Бел. мова

Бел. мова

2

Математика

Математика

Фк и зд.

Ин. язык

Ин. язык

Математика

3

Бел. мова

ЧЗС

Математика

ЧЗС

ЧЗС

Ин. язык

4

Труд. обуч.

Русск. язык

Лит.чтение

Лит.чтение

Літ.чытанне

ЧЗС

5

 

 

 

 

 

 

 

Кононович

Е.С.

Максак

А.С.

Петухова Ю.В.

Чайковская О.Н.

Манушко

Н.И.

Ковалёва Т.Н.

 

 

   

V «А»

V «Б»

V «В»

VI «А»

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Пн

1

кл. ч.

 

кл. ч.

 

матем.

 

бел. яз.

 

2

ЧЗС

 

искусство

 

бел. лит.

 

англ. яз.

 

3

рус. лит.

 

матем.

 

бел. яз.

 

инф/труд

 

4

рус. яз.

 

бел. яз.

 

искусство

 

матем.

 

5

матем.

 

бел. лит.

 

рус. лит.

 

рус. лит.

 

6

всем. ист.

 

ЧЗС

 

 

 

Инф/труд

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт

1

бел. лит.

 

матем.

 

рус. яз.

 

труд

 

2

ФК и З

 

ФК и З

 

всем. ист.

 

рус. яз.

 

3

бел. яз.

 

всем. ист.

 

матем.

 

рус. лит.

 

4

нем. яз.

 

англ. яз.

 

ФК и З

 

бел. яз.

 

5

матем.

 

рус. яз.

 

чел. и мир

 

матем.

 

6

чел. и мир

 

рус. лит.

 

рус. лит.

 

ФК и З

 

7

 

 

 

 

кл. ч.

 

англ. яз.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср

1

рус. яз.

 

бел. яз.

 

всем. ист.

 

рус. яз.

 

2

ОБЖ

 

матем.

 

рус. яз.

 

матем.

 

3

матем.

 

ОБЖ

 

бел. яз.

 

англ. яз.

 

4

бел. лит.

 

англ. яз.

 

матем.

 

ЧЗС

 

5

нем. яз.

 

рус. яз.

 

англ. яз.

 

бел. яз.

 

6

всем. ист.

 

бел. лит.

 

ЧЗС

 

бел. лит.

 

7

 

 

инф. час

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт

1

матем.

 

ФК и З

 

англ. яз.

 

матем.

 

2

бел. яз.

 

матем.

 

труд

 

бел. лит.

 

3

труд

 

англ. яз.

 

ФК и З

 

искусство

 

4

ФК и З

 

труд

 

матем.

 

англ. яз.

 

5

нем. яз.

 

рус. яз.

 

бел. яз.

 

всем. ист.

 

6

инф. час

 

рус. лит.

 

 

 

геогр.

 

7

 

 

 

 

 

 

кл. ч.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт

1

бел. яз.

 

чел. и мир

 

инф. час

 

инф. час

 

2

матем.

 

матем.

 

бел. лит.

 

ФК и З

 

3

искусство

 

всем. ист.

 

матем.

 

рус. яз.

 

4

рус. яз.

 

бел. яз.

 

англ. яз.

 

матем.

 

5

рус. лит.

 

англ. яз.

 

рус. яз.

 

биология

 

6

 

 

 

 

ОБЖ

 

ист. Бел.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI «Б»

VI «В»

VII «А»

VII «Б»

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Пн

1

матем.

 

инф/труд

 

искусство

 

ЧЗС

 

2

инф/труд

 

матем.

 

матем.

 

нем. яз.

 

3

рус. яз.

 

искусство

 

всем. ист.

 

матем.

 

4

инф/труд

 

рус. яз.

 

физика

 

бел. яз.

 

5

всем. ист.

 

инф/труд

 

бел. яз.

 

искусство

 

6

бел. лит.

 

англ. яз.

 

 

 

химия

 

7

 

 

 

 

 

 

кл. ч.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт

1

рус. яз.

 

всем. ист.

 

матем.

 

бел. яз.

 

2

матем.

 

труд

 

англ. яз.

 

биология

 

3

труд

 

матем.

 

химия

 

матем.

 

4

рус. лит.

 

ФК и З

 

рус. яз.

 

всем. ист.

 

5

нем. яз.

 

англ. яз.

 

ФК и З

 

бел. лит.

 

6

ФК и З

 

бел. яз.

 

биология

 

физика

 

7

геогр.

 

бел. лит.

 

кл. ч.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср

1

бел. лит.

 

кл. ч.

 

инф/труд

 

матем.

 

2

бел. яз.

 

бел. яз.

 

матем.

 

инф/труд

 

3

матем.

 

матем.

 

бел. яз.

 

ист. Бел.

 

4

нем. яз.

 

ЧЗС

 

геогр.

 

рус. яз.

 

5

биология

 

рус. яз.

 

биология

 

ФК и З

 

6

ЧЗС

 

биология

 

англ. яз.

 

биология

 

7

 

 

рус. лит.

 

 

 

нем. яз.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт

1

нем. яз.

 

рус. лит.

 

инф. час

 

 

 

2

бел. яз.

 

рус. яз.

 

физика

 

геогр.

 

3

ФК и З

 

матем.

 

бел. лит.

 

рус. яз.

 

4

матем.

 

бел. лит.

 

ист. Бел.

 

нем. яз.

 

5

искусство

 

геогр.

 

англ. яз.

 

матем.

 

6

кл. ч. 

 

 

 

матем.

 

рус. лит.

 

7

 

 

 

 

ЧЗС

 

инф. час

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт

1

ист. Бел.

 

инф. час

 

инф/труд

 

нем. яз.

 

2

бел. яз.

 

ФК и З

 

рус. яз.

 

инф/труд

 

3

нем. яз.

 

англ. яз.

 

рус. лит.

 

матем.

 

4

матем.

 

ист. Бел.

 

ФК и З

 

физика

 

5

рус. яз.

 

бел. яз.

 

матем.

 

труд

 

6

рус. лит.

 

матем.

 

труд

 

бел. лит.

 

7

 

 

 

 

бел. лит.

 

ФК и З

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII «В»

VIII «А»

VIII «Б»

VIII «В»

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Пн

1

всем. ист.

 

всем. ист.

 

кл. ч.

 

кл. ч.

 

2

бел. лит.

 

матем.

 

искусство

 

геогр.

 

3

геогр.

 

химия

 

ФК и З

 

матем.

 

4

матем.

 

геогр.

 

химия

 

ЧЗС

 

5

бел. яз.

 

биология

 

нем/англ.яз

 

рус. лит.

 

6

кл. ч.

 

физика

 

матем.

 

нем/англ.яз

 

7

 

 

кл. ч.

 

рус. яз.

 

инф/труд

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Вт

1

физика

 

бел. лит.

 

геогр.

 

химия

 

2

рус. яз.

 

бел. яз.

 

нем/англ.яз

 

рус. яз.

 

3

биология

 

ФК и З

 

рус. яз.

 

геогр.

 

4

матем.

 

матем.

 

матем.

 

рус. лит.

 

5

ФК и З

 

физика

 

химия

 

бел. яз.

 

6

англ. яз.

 

нем/англ.яз

 

всем. ист.

 

матем.

 

7

 

 

искусство

 

физика

 

нем/англ.яз

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср

1

рус. лит.

 

ист. Бел.

 

матем.

 

биология

 

2

англ. яз.

 

нем/англ.яз

 

биология

 

всем. ист.

 

3

инф/труд

 

геогр.

 

рус. яз.

 

физика

 

4

матем.

 

бел. яз.

 

рус. лит.

 

матем.

 

5

рус. яз.

 

биология

 

физика

 

ФК и З

 

6

химия

 

матем.

 

инф/труд

 

рус. яз.

 

7

 

 

инф/труд

 

ЧЗС

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт

1

биология

 

химия

 

нем/англ.яз

 

 

 

2

ист. Бел.

 

ЧЗС

 

матем.

 

ист. Бел.

 

3

матем.

 

рус. яз.

 

бел. лит.

 

бел. яз.

 

4

искусство

 

рус. лит.

 

бел. яз.

 

химия

 

5

труд

 

матем.

 

ист. Бел.

 

матем.

 

6

физика

 

нем. яз.

 

ФК и З

 

инф/труд

 

7

ЧЗС

 

 

 

инф. час

 

инф. час

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт

1

матем.

 

матем.

 

англ. яз.

 

физика

 

2

англ. яз.

 

нем/англ.яз

 

рус. лит.

 

матем.

 

3

инф/труд

 

рус. яз.

 

матем.

 

бел. лит.

 

4

ФК и З

 

инф/труд

 

бел. яз.

 

биология

 

5

бел. яз.

 

ФК и З

 

биология

 

искусство

 

6

бел. лит.

 

рус. лит.

 

геогр.

 

нем/англ.яз

 

7

инф. час

 

инф. час

 

инф/труд

 

ФК и З

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX «А»

IX «Б»

IX «В»

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

 

Пн

1

геогр.

 

кл. ч.

 

рус. лит.

 

 

2

физика

 

рус. лит.

 

всем. ист.

 

 

3

матем.

 

нем. яз./англ. яз.

 

физика

 

 

4

всем. ист.

 

бел. лит.

 

матем.

 

 

5

ФК и З

 

физика

 

химия

 

 

6

рус. яз.

 

геогр.

 

Ф-в Вел. От. война

 

 

7

 

 

матем.

 

кл. ч.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Вт

1

обществ.

 

нем. яз./англ. яз.

 

ФК и З

 

 

2

бел. яз.

 

химия

 

биология

 

 

3

нем. яз./англ. яз.

 

матем.

 

нем. яз./англ. яз.

 

 

4

инф/труд

 

биология

 

бел. яз.

 

 

5

матем.

 

рус. яз.

 

инф/труд

 

 

6

бел. лит.

 

инф/труд

 

матем.

 

 

7

рус. лит.

 

ФК и З

 

всем. ист.

 

 

8

кл. ч.

 

 

 

 

 

 

Ср

1

нем. яз./англ. яз.

 

матем.

 

нем. яз./англ. яз.

 

 

2

матем.

 

ЧЗС

 

ЧЗС

 

 

3

биология

 

бел. яз.

 

химия

 

 

4

инф/труд

 

всем. ист.

 

матем.

 

 

5

химия

 

инф/труд

 

бел. яз.

 

 

6

рус. яз.

 

физика

 

ист. Бел.

 

 

7

ЧЗС

 

обществ.

 

бел. лит.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Чт

1

матем.

 

всем. ист.

 

инф/труд

 

 

2

нем. яз./англ. яз.

 

биология

 

нем. яз./англ. яз.

 

 

3

всем. ист.

 

матем.

 

биология

 

 

4

бел. лит.

 

рус. яз.

 

рус. яз.

 

 

5

рус. яз.

 

ФК и З

 

ФК и З

 

 

6

Ф-в Вел. От. война

 

нем. яз./англ. яз.

 

матем.

 

 

7

 

 

инф. час

 

инф. час

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Пт

1

ФК и З

 

бел. яз.

 

обществ.

 

 

2

биология

 

матем.

 

рус. яз.

 

 

3

матем.

 

бел. лит.

 

бел. лит.

 

 

4

бел. яз.

 

ист. Бел.

 

геогр.

 

 

5

ист. Бел.

 

химия

 

матем.

 

 

6

химия

 

Ф-в Вел. От. война

 

физика

 

 

7

физика

 

 

 

 

 

 

8

инф. час

 

 

 

 

 

 

 

 

X «А»

X «Б»

XI

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Предмет

Каб.

Пн

1

 

 

 

 

матем.

 

2

химия

 

 

 

рус. яз.

 

3

биология

 

всем. ист.

 

ЧЗС

 

4

ДМП

 

черчение

 

нем. яз./англ. яз.

 

5

матем./англ. яз.

 

обществ.

 

геогр.

 

6

матем.

 

бел. яз.

 

рус. лит.

 

7

ЧЗС

 

матем.

 

кл. ч.

 

8

 

 

кл. ч.

 

 

 

Вт

1

информ.

 

 

 

рус. лит.

 

2

физика

 

информ.

 

матем.

 

3

бел. лит.

 

ист. Бел.

 

бел. яз.

 

4

всем. ист.

 

химия

 

физика

 

5

рус. яз.

 

биология

 

всем. ист.

 

6

рус. яз.

 

матем.

 

биология

 

7

матем.

 

информ.

 

 

 

8

информ.

 

 

 

 

 

Ср

1

ФК и З

 

 

 

астрон.

 

2

физика

 

 

 

рус. яз.

 

3

ист. Бел.

 

рус. яз.

 

ФК и З

 

4

бел. яз.

 

рус. лит.

 

химия

 

5

матем./англ. яз.

 

англ. яз.

 

матем.

 

6

нем. яз./англ. яз.

 

матем.

 

матем/англ.яз/нем.яз

 

7

инф. час

 

бел. яз.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Чт

1

черчение

 

 

 

рус. яз.

 

2

матем.

 

 

 

рус. яз.

 

3

рус. яз.

 

физика

 

геогр.

 

4

обществ.

 

биология

 

матем.

 

5

бел. яз.

 

химия

 

физика

 

6

бел. лит.

 

рус. лит.

 

инф. час

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Пт

1

бел. лит.

 

 

 

рус. лит.

 

2

химия

 

 

 

ист. Бел.

 

3

ФК и З

 

геогр.

 

биология

 

4

рус. яз.

 

матем.

 

нем. яз./англ. яз.

 

5

нем. яз./англ. яз.

 

физика

 

матем/англ.яз/нем.яз

 

6

матем.

 

англ. яз.

 

ФК и З

 

7

кл. ч.

 

бел. лит.

 

 

 

8